Utilizarea tehnologiilor digitale

în dezvoltarea competențelor digitale, personale și de a învăța să înveți

Program de formare acreditat

Cui se adresează:
Programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
(învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, personal de conducere, consilieri școlari)
Forma de organizare:
Online, pe platforma Microsoft (întâlniri pe TEAMS)
Număr total de ore de formare:
85 ore (18 webinare x 2.5h + ore asincron pentru efectuarea temelor) 
Număr de credite transferabile: 21
Conținut sesiuni formare:
9 sesiuni Pedagogie digitală + 9 sesiuni Competențe tehnice
(echipe de doi formatori, un profesor și un specialist în IT)

Printre altele, cursanții învață să folosească cu elevii platforme și aplicații diverse, explicate în contexte concrete: ThingLink, Nearpod; Padlet; Canva; Edpuzzle; Kahoot; Forms, Quizizz; Video Editor; LearningApps; Livresq; Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Microsoft Teams; Whiteboard etc.

Portofoliul cuprinde 4 teme de dificultate redusă: crearea unei adrese de e-mail profesionale, crearea unei prezentări powerpoint cu 5 slide-uri cu animații și tranziții, crearea unui document excel cu două funcții, programarea unei întâlniri în TEAMS. În sesiunea de evaluare finală se prezintă o temă la alegere.

Înscrieri:

Cursurile încep în octombrie 2022.
Cei interesați sunt rugați să scrie un mesaj către marsilena.raducu@infinitedu.ro

Păreri ale cursanților din sesiunile 2021-2022

Care credeți că este punctul forte al acestui curs, punct aflat în directă legătură cu schimbările pe care le veți face la grupă/clasă în acest an școlar?

Un curs deosebit, cu totul altfel, multe aplicații practice, multă implicare. Era ceea ce-mi doream și nu găsisem. Și, după cum o vorbă spune: ,,teoria, ca teoria, practica ne omoară!”, practica ne-a omorât într-un mod plăcut și constructiv.

(Corina Elena M., jud. HD)

Este un curs foarte bine structurat, practic, cu profesori foarte bine pregătiți, care îl prezintă astfel încât nimeni nu poate spune că nu a înțeles, în care învățați foarte multe lucruri folositoare atât în activitatea la clasă/grupă cât și în activitatea profesională.

(Ionela Elisabeta D., jud. HD)

Voi recomanda acest curs colegilor argumentând astfel: – pentru parcurgerea acestui curs nu este necesar să ai cunoștințe de un anumit nivel de utilizare TIC; – informațiile primite sunt foarte utile în activitatea didactică și ușurează foarte mult munca noastră; – de-a lungul cursului există o mulțime de aplicații practice care facilitează înțelegerea conceptelor. Acestea au putut fi realizate în ritmul propriu al fiecărui cursant; – explicațiile au fost numeroase și foarte clare, explicite; – profesorii care au susținut cursul au dat dovadă de profesionalism, au fost foarte răbdători și înțelegători; – pe întreaga durată a desfășurării cursului s-a pus accent și pe însușirea și fixarea conceptelor și nu doar pe furnizarea de informații; – atmosfera din cadrul orelor de curs a fost una prietenoasă și motivantă. Punctul forte al acestui curs este acela că ne-a informat cu privire la o multitudine de platforme și aplicații, dându-ne posibilitatea să alegem să utilizăm ceea ce este cel mai potrivit particularităților de vârstă/învățare ale clasei/grupei.

(Petronela Daniela D., București-IF)

Este un curs care trebuie urmat de toate cadrele didactice pentru a putea ține activități de predare – învățare – evaluare dinamice și atractive, în concordanță cu generațiile actuale.

(Liana V., BZ)

A fost singurul curs de pedagogie digitală la care am luat notițe. Activitățile cursului și toate exemplele au fost relevante, aplicabile. Formatorii au dat dovadă de multă toleranță, creativitate, empatie şi profesionalism. Aș mai vrea un curs cu dumnealor.

(Nicoleta Bianca I., GL)