Zilele Internaționale reprezintă ocazii de a readuce în atenția oamenilor probleme de interes rămase nerezolvate, arii pe care trebuie să le protejăm, domenii în care s-au realizat inovații, dar și motive de a sărbători diverse reușite.

Am selectat câteva dintre acestea, pe care le-am completat cu descrieri sau cu întrebări de reflecție pentru elevi. Unele dintre ele nu sunt completate, din dorința de a le oferi elevilor posibilitatea să contribuie cu creativitate la crearea unui calendar al zilelor de ținut minte.

Resursă realizată de Monica Șerban

Câteva idei de prezentare a calendarului.

Pentru a realiza un suport pentru cărțile de joc/calendar, puteți folosi șablonul de la pagina 7: se desenează conturul pe o bucată de carton îndoită, astfel încât linia punctată a formei să se suprapună peste îndoitură.

Activități din colecția noastră, care pot fi făcute cu ocazia diferitelor Zile sărbătorite la nivel internațional